haccp paardenmelkHoKaVit.. paardenmelkproducten worden naar de HACCP-normen verwerkt. De afkorting HACCP staat voor “Hazard Analyses Critical Control Points”. Het is een systeem dat de industrie verplicht eventuele problemen, die tijdens de productie zouden kunnen voorkomen, te identificeren, te beheersen en te evalueren, waardoor de kwaliteit van het product gewaarborgd wordt.

Regelmatig wordt er een melkstaal (melkmonster) door een erkend laboratorium onderzocht. Alle melkmateriaal moet ook telkens gereinigd worden. Hieruit volgt dat de werkings- en arbeidskosten voor het winnen van paardenmelk erg hoog zijn. Het HACCP handboek is opgesteld en alle aangesloten bedrijven werken met het HACCP handboek. In het HACCP handboek staan de richtlijnen en wettelijke verplichtingen waaraan een paardenmelkerij moet voldoen en wat te doen bij onverwachte situaties.

Vacuüm verpakking

Niets is zo belangrijk als de verpakking van producten. Om de houdbaarheid van producten te kunnen garanderen moeten deze vrij van, en dicht voor, zuurstof en vocht verpakt worden. De meest gebruikte verpakkingsvorm voor gedroogde producten is vacuüm. Bij een juiste verpakking kan een houdbaarheid van minimaal achttien maanden aan het product meegegeven worden. Daarom worden HoKaVit.. paardenmelkproducten vacuüm verpakt.